Leaders
State Cordinators North Zone
Dr. Khurshid Ahmad Dar Jammu & Kashmir
Dr. Jitendra Kumar Saini Delhi
DR. ASHOK K. JANMEJA Chandigarh (Union Territory)
Dr. Jai Kishan Punjab
DR. SUBHASH CHANDER SETH Haryana
Dr. Ram Gopal Nautiyal Uttrakhand
Dr. R.S. Negi Himachal Pardesh
Dr. Rakesh Bhargava U.P.
Dr. Ashish Tandon U.P.
West Zone
Dr. Prashant N. Chhajed Maharashtra
Dr. Dilip Govind Mhaisekar Maharashtra
Dr. Salil Bhargava Madhya Pradesh
DR. KAMLESH KUMAR TIWARI Madhya Pradesh
Dr. S.K. Kirolikar Chattisgarh
DR. DHARMESH B. P. PATELCITY Gujarat
Dr. Rajiv Paliwal Gujarat
Dr. L.A. DECOSTA Goa
DR. ANIL SAXENA Rajasthan
Dr. B.B. Mathur Rajasthan
Este Zone
Dr. Nirad Kumar Gachhayat Orissa
Dr Sanjay Kumar Bihar
DR. SYAMAL SARKAR Jharkhand
Dr. Jogesh Sarma Assam
Dr. Somnath Mitra West Bengal
South Zone
DR. K. VENU GOPALAN Tamilnadu
Dr V. R. Pattabhi Raman Tamilnadu
Dr. C. Nagaraja Karnataka
Dr. Vishnu Sharma Karnataka
Dr. Kandala Venu Andhra Pradesh
DR. SUBHAKAR KANDI Andhra Pradesh
Dr. P Venugopal Kerala